نوشته‌ها

نرم افزار توانبخشی دادکین

نرم افزار توانبخشی دادکین

نرم افزار توانبخشی دادکین نرم افزار توانبخشی یا نرم افزار مدیریت فیزیوتراپی و توانبخشی دادکین، به شما کمک خواهد کرد که بهترین دوران مدیریتی خود بر مراکز توانبخشی و فیزیوتراپی را تجربه کنید! چه از قبل نرم افزار داشته باشید یا اصلا نرم افز…
مدیریت درمانگاه نرم افزار دادکین

مدیریت درمانگاه نرم افزار دادکین

نرم افزار مدیریت درمانگاه دادکین مدیریت درمانگاه با توجه به حجم مراجعات، پزشکان و پرستاران و کارشناسان طرف قرارداد، پرسنل اداری درمانگاه، حجم قراردادهای بیمه ای، کنترل پرسنل، وقت دهی بیماران، خرید تجهیزات و انبارداری، دستگاههای مختلف درمانی و ... میتوان…