نرم افزار رادیولوژی و سونوگرافی دادکین

نرم افزار رادیولوژی و سونوگرافی دادکین(مدیریت مراکز تصویربرداری) بگونه ای طراحی شده است که مدیران محترم میتوانند با توجه به نیاز فعلی مرکز خود برای تهیه نرم افزار با قابلیتهای دلخواه و در نتیجه با کمترین هزینه اقدام نمایند.

و هر زمان که پیشرفتهای مدنظر در کارشان ایجاد شد نسبت به اضافه کردن آیتمهای مدنظر اقدام کنند.

فرم اصلی نرم افزار رادیولوژی و سونوگرافی Radiology Managment Software

امکانات عمومی نرم افزار رادیولوژی و سونوگرافی

۱ـ معرفی شیفتهای کاربری سیستم

۲ـ معرفی رادیولوژیستها و تکنسین ها

۳ـ معرفی بخشهای مختلف درمانگاه

۴ـ معرفی عضویت های مختلف

۵ـ معرفی انواع بیمه های طرف قرارداد

۶ـ معرفی انواع بیمه های تکمیلی طرف قرارداد

۷ـ معرفی کاربران و تعیین سطوح دسترسی شامل: (

 • ـ دسترسی به گزارشات بیمه، صندوق، مدیر
 • ـ دسترسی به گزارشات سایر کاربران
 • ـ دسترسی به دکمه های حذف، ویرایش، برگشت قبوض، بدون فرانشیز
 • ـ دسترسی به تخفیف و بدهی
 • ـ دسترسی به پذیرش و پرونده پزشکی
 • ـ و … )

۸ـ معرفی سرویسها (خدمات تصویربرداری) و تعیین تعرفه به ازای هر بیمه (امکان تعرفه دهی برحسب ضریب K)

۹ـ معرفی مجموعه سرویسها برای سرعت بخشی در گزارشات

۱۰ـ تقویم تعطیلات

۱۱ـ تشکیل پرونده

۱۲ـ جستجوی قوی برای پرونده ها

۱۳ـ پذیرش بیمار (تک خدمتی و خدمات چندگانه)

فرم پذیرش نرم افزار رادیولوژی و سونوگرافی با امکان تعیین مسئول فنی شیفت و تکنسین انجام دهنده کار و نیز پزشک تجویز کننده

۱۴ـ امکان ثبت قبوض بدون فرانشیز

۱۵ـ امکان ثبت قبوض برگشتی

۱۶ـ امکان انجام تنظیمات خاص نظیر: (

 • ـ تنظیم حرکت کرسر روی کنترلهای پذیرش
 • ـ تنظیم نمایش یا عدم نمایش برخی کنترلها در صفحه پذیرش
 • ـ تنظیم تعداد قبوض قابل چاپ
 • ـ تنظیم تعداد قبوض قابل نمایش در صفحه پذیرش
 • ـ تنظیم پیش فرضها جهت افزایش سرعت پذیرش
 • ـ تنظیم نوع قبوض چاپی، حاشیه ها و نوع پرینت
 • ـ … )

۱۷ـ جستجوی پذیرش بیماران

۱۸ـ گزارشات متنوع کاربری

۱۹ـ گزارشات متنوع بیمه ای

۲۰ـ گزارشات متنوع مدیریتی

۲۱ـ امکان ارتباط با دستگاه های بارکدخوان

۲۲ـ پشتیبانی ۶ ماهه رایگان

۲۳ـ خدمات ۱۰ ساله

آیتمهای قابل اضافه شدن به نرم افزار رادیولوژی

۱ـ امکان تعیین کارانه رادیولوژیستها و تکنسین ها

۲ـ صندوق مجزا (نرم افزار رادیولوژی و سونوگرافی به خودی خود دارای صندوق یکپارچه است ولی برای مراکزی که پذیرش و صندوق از هم جدا هستند این امکان را درنظر گرفتیم که بتوانند صندوق مجزا داشته باشند)

۳ـ وقت دهی

وقت دهی نرم افزار رادیولوژی و سونوگرافی دادکین با امکان تعیین میزان وقتی که برای هر مریض باید اختصاص داد
۴ـ ثبت دریافتی های POS بصورت دستی

۵ـ ثبت دریافتی های POS بصورت اتوماتیک

۶ـ ثبت گزارش تفسیری تصاویر

۷ـ امکان ارتباط با نرم افزار حسابداری

۸ـ امکان ارتباط با نرم افزار فراخوان

۹ـ امکان ارسال SMS

۱۰ـ امکان صدور کارت شناسایی الکترونیک برای بیماران

۱۱ـ تبدیل از حالت Single به Network

نرم افزار رادیولوژی و سونوگرافی دادکین راهی مطمئن برای مدیریت بهتر مراکز تصویربرداری

آگهی ما در سایت تبلیغاتی نیازپرداز