نوشته‌ها

مدیریت درمانگاه نرم افزار دادکین

مدیریت درمانگاه نرم افزار دادکین

نرم افزار مدیریت درمانگاه دادکین مدیریت درمانگاه با توجه به حجم مراجعات، پزشکان و پرستاران و کارشناسان طرف قرارداد، پرسنل اداری درمانگاه، حجم قراردادهای بیمه ای، کنترل پرسنل، وقت دهی بیماران، خرید تجهیزات و انبارداری، دستگاههای مختلف درمانی و ... میتوان…
نرم افزار پرتو درمانی دادکین

نرم افزار پرتو درمانی دادکین

نرم افزار پرتو درمانی دادکین نرم افزار پرتو درمانی یا نرم افزار مدیریت مراکز تصویربرداری دادکین، ویژه کلیه مراکز تصویربرداری اعم از رادیولوژی، سونوگرافی، تراکم استخوان، ماموگرافی، پزشکی هسته ای و ... طراحی شده است. نرم افزار به صورت کارآم…