نوشته‌ها

نرم افزار پرتو درمانی دادکین

نرم افزار پرتو درمانی دادکین

نرم افزار پرتو درمانی دادکین نرم افزار پرتو درمانی یا نرم افزار مدیریت مراکز تصویربرداری دادکین، ویژه کلیه مراکز تصویربرداری اعم از رادیولوژی، سونوگرافی، تراکم استخوان، ماموگرافی، پزشکی هسته ای و ... طراحی شده است. نرم افزار به صورت کارآم…