نوشته‌ها

مدیریت درمانگاه نرم افزار دادکین

مدیریت درمانگاه نرم افزار دادکین

نرم افزار مدیریت درمانگاه دادکین مدیریت درمانگاه با توجه به حجم مراجعات، پزشکان و پرستاران و کارشناسان طرف قرارداد، پرسنل اداری درمانگاه، حجم قراردادهای بیمه ای، کنترل پرسنل، وقت دهی بیماران، خرید تجهیزات و انبارداری، دستگاههای مختلف درمانی و ... میتوان…