نرم افزار رادیولوژی و سونوگرافی دادکین

نرم افزار رادیولوژی و سونوگرافی (مدیریت مراکز تصویربرداری) دادکین بگونه ای طراحی شده است که مدیران محترم میتوانند با توجه به نیاز فعلی مرکز خود برای تهیه نرم افزار با قابلیتهای دلخواه و در نتیجه با کمترین هزینه اقدام نمایند و هر زمان که پیشرفتهای مدنظر در کارشان ایجاد شد نسبت به اضافه کردن آیتمهای مدنظر اقدام کنند.

در واقع این نرم افزار هم قسمتی از نرم افزار جامع درمانگاه دادکین است که با انجام فعالسازی برای نرم افزار رادیولوژی و سونوگرافی محدود خواهد شد

 

فرم اصلی نرم افزار رادیولوژی و سونوگرافی Radiology Managment Software

امکانات عمومی نرم افزار رادیولوژی و سونوگرافی

1ـ معرفی شیفتهای کاربری سیستم

2ـ معرفی رادیولوژیستها و تکنسین ها

3ـ معرفی بخشهای مختلف درمانگاه
4ـ معرفی عضویت های مختلف
5ـ معرفی انواع بیمه های طرف قرارداد
6ـ معرفی انواع بیمه های تکمیلی طرف قرارداد
7ـ معرفی کاربران و تعیین سطوح دسترسی شامل: (
ـ دسترسی به گزارشات بیمه، صندوق، مدیر
ـ دسترسی به گزارشات سایر کاربران
ـ دسترسی به دکمه های حذف، ویرایش، برگشت قبوض، بدون فرانشیز
ـ دسترسی به تخفیف و بدهی
ـ دسترسی به پذیرش و پرونده پزشکی
ـ و … )

8ـ معرفی سرویسها (خدمات تصویربرداری) و تعیین تعرفه به ازای هر بیمه
9ـ معرفی مجموعه سرویسها برای سرعت بخشی در گزارشات
10ـ تقویم تعطیلات
11ـ تشکیل پرونده
12ـ جستجوی قوی برای پرونده ها
13ـ پذیرش بیمار (تک خدمتی و خدمات چندگانه)

فرم پذیرش نرم افزار رادیولوژی و سونوگرافی با امکان تعیین مسئول فنی شیفت و تکنسین انجام دهنده کار و نیز پزشک تجویز کننده

14ـ امکان ثبت قبوض بدون فرانشیز
15ـ امکان ثبت قبوض برگشتی
16ـ امکان انجام تنظیمات خاص نظیر: (
ـ تنظیم حرکت کرسر روی کنترلهای پذیرش
ـ تنظیم نمایش یا عدم نمایش برخی کنترلها در صفحه پذیرش
ـ تنظیم تعداد قبوض قابل چاپ
ـ تنظیم تعداد قبوض قابل نمایش در صفحه پذیرش
ـ تنظیم پیش فرضها جهت افزایش سرعت پذیرش
ـ تنظیم نوع قبوض چاپی، حاشیه ها و نوع پرینت
ـ … )
17ـ جستجوی پذیرش بیماران
18ـ گزارشات متنوع کاربری
19ـ گزارشات متنوع بیمه ای
20ـ گزارشات متنوع مدیریتی

21ـ امکان ارتباط با دستگاه های بارکدخوان
22ـ پشتیبانی 6 ماهه رایگان
23ـ خدمات 10 ساله

آیتمهای قابل اضافه شدن به نرم افزار رادیولوژی

1ـ امکان تعیین کارانه رادیولوژیستها و تکنسین ها
2ـ صندوق مجزا (نرم افزار رادیولوژی و سونوگرافی به خودی خود دارای صندوق یکپارچه است ولی برای مراکزی که پذیرش و صندوق از هم جدا هستند این امکان را درنظر گرفتیم که بتوانند صندوق مجزا داشته باشند)
3ـ وقت دهی

وقت دهی نرم افزار رادیولوژی و سونوگرافی دادکین با امکان تعیین میزان وقتی که برای هر مریض باید اختصاص داد
4ـ ثبت دریافتی های POS بصورت دستی
5ـ ثبت دریافتی های POS بصورت اتوماتیک
6ـ ثبت گزارش تفسیری تصاویر
7ـ امکان ارتباط با نرم افزار حسابداری
8ـ امکان ارتباط با نرم افزار فراخوان
9ـ امکان ارسال SMS
10ـ امکان صدور کارت شناسایی الکترونیک برای بیماران
11ـ تبدیل از حالت Single به Network

 

نرم افزار رادیولوژی و سونوگرافی دادکین راهی مطمئن برای مدیریت بهتر مراکز تصویربرداری

آگهی ما در سایت تبلیغاتی نیازپرداز

مجله تبلیغاتی دادکین