نرم افزار توانبخشی دادکین

نرم افزار توانبخشی یا نرم افزار مدیریت فیزیوتراپی و توانبخشی دادکین، به شما کمک خواهد کرد که بهترین دوران مدیریتی خود بر مراکز توانبخشی و فیزیوتراپی را تجربه کنید!

چه از قبل نرم افزار داشته باشید یا اصلا نرم افزاری تا کنون نداشته باشید.

این یک جمله تبلیغی نیست؛ بلکه این اذعانی است از سوی بسیاری از مدیرانی که از نرم افزار توانبخشی دادکین استفاده کرده اند.

 

برای کسب اطلاعات تکمیلی از امکانات و نحوه عملکرد نرم افزار به صفحه نرم افزار فیزیوتراپی دادکین مراجعه کنید.

 

امکانات نرم افزار مدیریت کلینیک توانبخشی دادکین

ـ وقت دهی ساده و پیشرفته

ـ پرونده سازی و جستجوی قوی روی پرونده ها

ـ پذیرش بیمار و کارهای مالی مرتبط

ـ امکان بدهکار کردن یا بستانکار کردن بیماران

ـ ثبت جلسات به صورت جلسه چند از کل جلسات

ـ امکان محاسبه کارانه پزشکان و فیزیوتراپها

ـ امکان تهیه لیست و دیسکت بیمه

و …