نرم افزار انبارداری دادکین

نرم افزار انبارداری دادکین در دو نسخه ی انبارداری بخشی و انبارداری جامع تهیه شده است.

نرم افزار انبارداری دادکین (بخشی)

سعی شده در تا سرحد امکان نرم افزار به شکلی ساده و روان طراحی شود تا بدون نیاز به دانش تخصصی خاصی، بتوانید انبار مجموعه ی خود را مدیریت کنید.

روند کلی کار به این شکل است که شما انبارها را معرفی میکنید، کالاهای هر انبار را ثبت میکند، ورود و خروج ها را ثبت میکنید و با تهیه گزارش موجودی، کنترل موجودی انبار را خواهید داشت.

در نرم افزار انبارداری بخشی که برای مدیریت انبارهای کوچک طراحی شده است امکانات زیر وجود دارد:

معرفی کالای انبار

تعیین حداقل تعداد موجودی برای آلارم اتمام کالا

ثبت تعداد درخواست کالا در تهیه صورت درخواستی کالا

ورود طرف حساب ها (فروشنده، خریدار، تحویل گیرنده، تحویل دهنده)

معرفی انبارهای مختلف

ثبت ورود و خروج

امکان تعیین قیمت فروش برحسب میانگین، آخرین قیمت و یا با افزایش درصد سود

گزارشات متنوع موجودی، اسناد ورود و خروج ، گردش کالا

قابلیت کار تحت شبکه

نرم افزار انبارداری دادکین (مرکزی)

نسخه انبارداری مرکزی (جامع)

مناسب برای مراکزی که دارای یک انبار مرکزی هستند.

روش کار به این صورت است که:

تمامی فاکتور های خرید، به انبار مرکزی ورود میخورند.

سپس بین انبارهای بخشی، با ثبت خروج از انبار مرکزی پخش میشوند.

انبارهای بخشی هم هر کدام، با ثبت خروج کالا، فروش یا تحویل به طرف حساب را ثبت میکنند.

در واقع این انبار، در سطح بالاتری از انبارداری ساده قرار میگیرد و خروج از انبار مرکزی به منزله ی سند ورود به انبارهای بخش خواهد بود.

امکانات اختصاصی

درخواست کالا

تنظیم جهت درخواست اتوماتیک کالا با کم شدن سطح موجودی در انبار مرکزی

گزارش موجودی تفکیک از انبار مرکزی و انبارهای بخش

گزارش اختصاصی گردش و موجودی کالا

این نرم افزار میتواند به عنوان آپشن، روی نرم افزار های مدیریت مراکز درمانی دادکین (نظیر درمانگاه، دندانپزشکی، فیزیوتراپی، داروخانه، آزمایشگاه) فعال شود.

نرم افزار جامع درمانگاهی دادکین