نرم افزار مدیریت درمانگاه دادکین

مدیریت درمانگاه با توجه به حجم مراجعات، پزشکان و پرستاران و کارشناسان طرف قرارداد، پرسنل اداری درمانگاه، حجم قراردادهای بیمه ای، کنترل پرسنل، وقت دهی بیماران، خرید تجهیزات و انبارداری، دستگاههای مختلف درمانی و … میتواند یکی از پردردسر ترین و پر استرس ترین کارهای مدیریتی در سطح کشور باشد.

چه بهتر خواهد بود که از ابزارهای کمکی موجود در جهت بهبود مدیریت خود استفاده کنید.

نرم افزار دادکین در سطح کوچک شده نرم افزار جامع درمانگاهی؛ در واقع این نرم افزار با عدم فعال شدن آیتمهای غیر ضروری احتمالی در نرم افزار جامع درمانگاهی باعث کاهش هزینه خرید نرم افزار خواهد شد.

هر چقدر که شما بخواهید مدیریت بهتر و کاملتری از طریق نرم افزار روی مجموعه تحت سرپرستی و مدیریت خود داشته باشید میتوانید به خرید و فعالسازی آیتمهای مورد نیاز اقدام کنید.

همچنین نرم افزار ما حالت بسته ندارد! این نرم افزار مدام و به درخواست مراکز مختلف در حال تغییر است و مطمئن باشید تمامی نیازهای مدیریت شما را برآورده خواهیم کرد.

 

برای کسب اطلاعات تکمیلی به صفحه نرم افزار درمانگاه دادکین و یا به صفحه نرم افزار جامع درمانگاهی دادکین مراجعه کنید