راهنمای سامانه مدیریت دفتر بیمه عمر دادکین

سعی شده سامانه InsCRM.ir به صورت کاملا کاربرپسند و ساده طراحی شود.

از فایلهای زیر جهت استفاده بهتر و موثر تر سامانه بهره بگیرید

 

نحوه ی ثبت نام در سامانه و فعالسازی

نحوه ی ورود به سامانه پس از ثبت نام

توضیحات کلی در باره ساختار سامانه

کلیاتی درباره کار با سامانه

ثبت بیمه نامه ها