نرم افزار لابراتوار دندانسازی

نرم افزار لابراتوار دندانسازی دادکین

نرم افزار لابراتوار دندانسازی دادکین برای مدیریت بهتر مراکز دندانسازی طراحی شده است.

همواره یکی از مهمترین نکاتی که در طراحی نرم افزار توسط تیم دادکین مدنظر بوده است؛ سادگی کار با نرم افزار و قابل فهم بودن آن برای هر سطح دانشی است.

شما در کار با نرم افزار دندانسازی دادکین، نیاز به هیچ سطح دانشی بجر دانش کار با کامپیوتر نخواهید داشت و در عین حال کلیه آنچه که از یک نرم افزار عالی انتظار خواهید داشت را در کار با نرم افزار مدیریت دندانسازی دادکین خواهید یافت.

این نرم افزار در سه نسخه مختلف تهیه و عرضه شده است. لابراتوار های تازه تاسیس و با کارکرد متوسط میتوانند نسخه یک را درخواست نمایند و لابراتوارهای پیشرفته و با تعداد پرسنل زیاد لازم است از نسخه دو نرم افزار استفاده کنند.

نرم افزار نسخه ی ۳ در واقع نرم افزار ویژه ی لابراتوارهای دندانسازی دیجیتال کار است.

آنچه مسلم است این است که استفاده از علم روز برای ساده تر و قابل اطمینان تر کردن شرایط کاری متقابل است. پس برای کسب این شرایط لازم است همواره برای تغییرات اقدام کنید.

در مقابل تغییرات واکنش منفی نشان ندهید که ثابت شده است تغییرات باعث پیشرفت است.

فرم ثبت دستور کار نرم افزار لابراتوار دندانسازی

امکانات نسخه ۱ نرم افزار لابراتوار دندانسازی :

 • معرفی اطلاعات پایه نظیر آلیاژ، رنگ، پودر و …
 • وارد کردن کلینیک ها، دندانپزشکان و لابراتوارهای طرف قرارداد
 • تعریف کلیه انواع کاری که در لابراتوار شما انجام میشود
 • تعیین تعرفه به ازای نوع کار و طرف قرارداد به صورت جداگانه و یا تعرفه جامع
 • ثبت دستور کار به شکل ساده و راحت (بازخوانی مبالغ کارها برای کلینیک یا دندانپزشک انتخابی؛ امکان انتخاب دندانهایی که قرار است کار روی آنها انجام شود از صلیب دندان؛ تفکیک دندانهای دائمی و شیری و …)
 • تهیه صورتحساب دوره ای مطابق با نظر شما و صدور فاکتور
 • ثبت دریافتی ها از طرف قرارداد و محاسبات بدهکاری ایشان در فاکتورهای آینده
 • گزارشات متنوع
 • انبارداری (معرفی کالاها، ثبت ورود و خروج از انبار، گزارش موجودی  و …)
 • معرفی تکنسینها و تعیین کارانه ثابت یا درصدی و گزارشات مرتبط
 • امکان انتخاب آرم و سربرگ برای چاپ روی فاکتور صورتحساب

امکانات نسخه ۲:

علاوه بر تمامی امکانات نسخه ۱، نسخه ۲ از نرم افزار لابراتوار دندانسازی دادکین دارای امکانات خاص زیر است:

 •  تفکیک مرحله به مرحله کار و اختصاص هر مرحله به تکنسین خاص
 •  امکان تعیین تاریخ تکمیل کار برای تک تک مراحل و نیز برای کل کار
 • تنظیم فاکتور صورتحساب برحسب کارهایی که تمام مراحل انجام شده است یا برحسب مراحل

ارسال SMS: ارسال SMS یکی از آیتمهایی است که در صورت درخواست لابراتواریستهای محترم قابل اضافه شدن روی هر ۲ نسخه است.

نحوه کار:

ابتدا اطلاعات پایه را تکمیل کنید. برای طرف قراردادهایتان (منظور کلینیکها، دندانپزشکان یا لابراتوار های همکار )تعیین نرخ کنید. دستور کار را ثبت کنید. در هنگام ثبت دستور کار به ازای هر نوع کار و هر دندانپزشکی، مبلغ تعیینی توسط شما منظور خواهد شد. اگر کاری باشد که بیش از یک دندان را شامل میشود از صلیب دندان، همه دندانها را انتخاب کنید تا مبالغ نهایی در تعداد ضرب شود و در نهایت دستور کار ثبت شود. اگر در طول دوره مد نظر برای تنظیم صورتحساب ها، دریافتی از پزشکان داشته اید ثبت کنید و اقدام به تهیه صورتحساب کنید

به همین راحتی

نسخه ی ویژه ی لابراتوار دیجیتال کار

 • معرفی کلینیکها، دندانپزشکان و لابراتوار های طرف قرارداد
 • تفکیک نوع کار به پنج دسته اسکن، طراحی، میلینگ، پرپ و بسته بندی
 • تعیین تعرفه های توافق شده به تفکیک نوع کار
 • معرفی تکنسینها به تفکیک کاری که مجاز به انجام آن هستند (اسکن، طراحی، میلینگ، پرپ)
 • ثبت دستور کارها توسط منشی و تکمیل هر مرحله توسط تکنسین مربوطه
 • معرفی کاربری برای تکنسینها و تعیین سطح دسترسی اختصاصی به هر کدام
 • تهیه صورتحساب
 • ثبت دریافتی های طی دوره
 • گزارشات متنوع
 • انبارداری

نرم افزار لابراتوار دندانسازی دادکین

تماس بابت نرم افزار لابراتوار دندانسازی