نرم افزار مدیریت پزشکی

نرم افزار مدیریت پزشکی

نرم افزار مدیریت پزشکی دادکیننرم افزار مدیریت پزشکی دادکین تولیدی و عرضه شده شرکت دادکین رایان به شرح زیر است.

نرم افزار های دادکین:

نرم افزار درمانگاه دادکین

کار با انواع بیمه ها

امکان صندوق برای تمامی بخشها

معرفی بخشها و سرویسها یا خدمات قابل ارائه در هر بخش

تعیین تعرفه برای خدمات به ازای بیمه ها و بیمه های تکمیلی

پذیرش بیمار به صورت تک خدمت یا خدمات چندگانه

پرونده پزشکی

گزارشات متنوع مدیریتی، بیمه ای و صندوق و …

مشاهده دموی نرم افزار درمانگاه

نرم افزار جامع درمانگاه

علاوه بر امکانات نسخه پایه درمانگاهی میتوانید از امکاناتی نظیر:

پذیرش دندانپزشکی، پذیرش فیزیوتراپی، پذیرش رادیولوژی، پذیرش داروخانه، پذیرش آزمایشگاه و هر آنچه مرتبط با این پذیرشهاست بهره مند شوید

نرم افزار کلینیک دندانپزشکی دادکین

کار با انواع بیمه ها

امکان صندوق برای تمامی بخشها

معرفی بخشها و سرویسها یا خدمات قابل ارائه در هر بخش

تعیین تعرفه برای خدمات به ازای بیمه ها و بیمه های تکمیلی

پذیرش تخصصی دندانپزشکی بیمار به صورت تک خدمت یا خدمات چندگانه

پرونده پزشکی

گزارشات متنوع مدیریتی، بیمه ای و صندوق و…

ثبت ارجاعات به لابراتوار

ثبت تصاویر گرافی های داخل دهانی

نرم افزار رادیولوژی و سونوگرافی دادکین

کار با انواع بیمه ها

امکان صندوق برای تمامی بخشها

معرفی بخشها و سرویسها یا خدمات قابل ارائه در هر بخش

تعیین تعرفه برای خدمات به ازای بیمه ها و بیمه های تکمیلی

پذیرش تخصصی رادیولوژی بیمار به صورت تک خدمت یا خدمات چندگانه

پرونده پزشکی

گزارشات متنوع مدیریتی، بیمه ای و صندوق و …

ثبت گزارش یا تفاسیر تصاویر

قابل استفاده برای تمامی مراکز تصویربرداری

نرم افزار فیزیوتراپی دادکین

کار با انواع بیمه ها

امکان صندوق برای تمامی بخشها

معرفی بخشها و سرویسها یا خدمات قابل ارائه در هر بخش

تعیین تعرفه برای خدمات به ازای بیمه ها و بیمه های تکمیلی

پذیرش تخصصی فیزیوتراپی بیمار به صورت تک خدمت یا خدمات چندگانه

پرونده پزشکی

گزارشات متنوع مدیریتی، بیمه ای و صندوق و …

نرم افزار داروخانه دادکین

نرم افزار آزمایشگاه دادکین

برای مشاهده دموی نرم افزار مدیریت پزشکی دادکین از لینک روبرو استفاده کنید. دموی نرم افزار دادکین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *