نرم افزار فیزیوتراپی دادکین

نرم افزار فیزیوتراپی دادکین ، ویژه مدیریت مراکز فیزیوتراپی و توانبخشی جسمی حرکتی، اعم از مطب و کلینیک، طراحی شده است.

فرم اصلی نرم افزار فیزیوتراپی Phisio Managment Software

دموی نرم افزار کلینیک فیزیوتراپی دادکین

امکانات عمومی نرم افزار فیزیوتراپی و توانبخشی

۱ـ معرفی شیفتهای کاربری سیستم

۲ـ معرفی رادیولوژیستها و تکنسین ها

۳ـ معرفی بخشهای مختلف درمانگاه
۴ـ معرفی عضویت های مختلف
۵ـ معرفی انواع بیمه های طرف قرارداد
۶ـ معرفی انواع بیمه های تکمیلی طرف قرارداد
۷ـ معرفی کاربران و تعیین سطوح دسترسی شامل: (
ـ دسترسی به گزارشات بیمه، صندوق، مدیر
ـ دسترسی به گزارشات سایر کاربران
ـ دسترسی به دکمه های حذف، ویرایش، برگشت قبوض، بدون فرانشیز
ـ دسترسی به تخفیف و بدهی
ـ دسترسی به پذیرش و پرونده پزشکی
ـ و … )

۸ـ معرفی سرویسها (خدمات فیزیوتراپی) و تعیین تعرفه به ازای هر بیمه
۹ـ معرفی مجموعه سرویسها برای سرعت بخشی در گزارشات
۱۰ـ تقویم تعطیلات
۱۱ـ تشکیل پرونده
۱۲ـ جستجوی قوی برای پرونده ها
۱۳ـ پذیرش بیمار (تک خدمتی و خدمات چندگانه)

فرم پذیرش عادی و گروهی نرم افزار فیزیوتراپی دادکین

۱۴ـ امکان ثبت قبوض بدون فرانشیز
۱۵ـ امکان ثبت قبوض برگشتی
۱۶ـ امکان انجام تنظیمات خاص نظیر: (
ـ تنظیم حرکت کرسر روی کنترلهای پذیرش
ـ تنظیم نمایش یا عدم نمایش برخی کنترلها در صفحه پذیرش
ـ تنظیم تعداد قبوض قابل چاپ
ـ تنظیم تعداد قبوض قابل نمایش در صفحه پذیرش
ـ تنظیم پیش فرضها جهت افزایش سرعت پذیرش
ـ تنظیم نوع قبوض چاپی، حاشیه ها و نوع پرینت
ـ … )
۱۷ـ جستجوی پذیرش بیماران
۱۸ـ گزارشات متنوع کاربری
۱۹ـ گزارشات متنوع بیمه ای
۲۰ـ گزارشات متنوع مدیریتی

۲۱ـ امکان ارتباط با دستگاه های بارکدخوان
۲۲ـ پشتیبانی ۶ ماهه رایگان
۲۳ـ خدمات ۱۰ ساله

آیتمهای قابل اضافه شدن به نرم افزار فیزیوتراپی و توانبخشی دادکین

۱ـ امکان تعیین کارانه فیزیوتراپیست ها و پزشکان
۲ـ صندوق مجزا (نرم افزار به دارای صندوق یکپارچه است ولی برای مراکزی که پذیرش و صندوق از هم جدا هستند این امکان را درنظر گرفتیم که بتوانند صندوق مجزا داشته باشند)
۳ـ وقت دهی

وقت دهی نرم افزار رادیولوژی و تصویربرداری
۴ـ ثبت دریافتی های POS بصورت دستی
۵ـ ثبت دریافتی های POS بصورت اتوماتیک
۶ـ امکان ارتباط با نرم افزار حسابداری
۷ـ امکان ارتباط با نرم افزار فراخوان
۸ـ امکان ارسال SMS
۹ـ امکان صدور کارت شناسایی الکترونیک برای بیماران

۱۰ـ Paper Less کردن مرکز
۱۱ـ تبدیل از حالت Single به Network

 

دموی نرم افزار مدیریت توانبخشی و فیزیوتراپی دادکین

 

نرم افزار فیزیوتراپی

آگهی ما در سایت تبلیغاتی نیازپرداز