نرم افزار مدیریت کلینیک دیابت دادکین

نرم افزار مدیریت کلینیک دیابت دادکین، به جز آنکه قابلیت های مدیریت مالی کلینیک را پوشش میدهد، از قدرت پرونده الکترونیک ویژه دیابت متناسب با ساختار طراحی شده توسط بیمه نیروهای مسلح که بیمه پیشتاز این امر در کشور بوده است نیز برخوردار است.

تلاش و کوشش ما همواره ارائه بهترین نرم افزار، با حداقل پیچیدگی کاربری و مدیریتی بوده و در این راستا کوشیده ایم تا با حذف مواردی که در تجربیات چندین ساله ما، فقط به عنوان درخواست اولیه شناخته شده است و بعد از طراحی توسط کمتر مرکزی استفاده شده است، بر راحتی، یکپارچگی و یکسانی ساختار نرم افزار بیافزاییم.

نرم افزار مدیریت کلینیک دیابت دادکین

امکانات نرم افزار مدیریت کلینیک دیابت دادکین

۱ـ متناسب با ساختار طراحی شده بیمه نیروهای مسلح

فرم تکمیل پرونده اولیه بیمار نرم افزار کلینیک دیابت دادکین

۲ـ ثبت اطلاعات پرونده اولیه دیابت
۳ـ ثبت بیماریهای مهم بیمار و بیماریهای مهم خانوادگی
۴ـ ثبت کامل موارد تعیین شده در پرونده بیماران دیابت و آنچه که در تصمیم گیری نهایی و تشخیص ملاک است
۵ـ امکان دسترسی کارشناس پرستاری دیابت و پزشک دیابت به قستمهای تعیین شده
۶ـ امکان ثبت جواب آزمایشات با نمایش نمودار درمان

فرم ثبت ویزیت جلسات دیابت۷ـ امکان ثبت روند کاری که بیمار بایستی در این جلسه انجام دهد توسط پرستار
۸ـ امکان ثبت شرح حال بیمار، توصیه ها و داروهای تجویزی، پلن درمانی توسط پزشک
۹ـ تهیه گزارشات متنوع مالی و بیمه ای
۱۰ـ امکان پذیرش بیمار
۱۱ـ امکان ثبت تراکنشهای کارتخوان
۱۲ـ معرفی پزشکان و کارشناسان
۱۳ـ معرفی بخشها و خدمات یا سرویسهای قابل ارائه هر بخش
۱۴ـ امکان معرفی بیمه های اصلی و بیمه های مکمل
۱۵ـ امکان تعیین تعرفه به ازای بیمه های اصلی و بیمه های مکمل
۱۶ـ جستجوی قوی پرونده ها و پذیرش
۱۷ـ امکان صدور صورتحساب برای بیمه های تکمیلی
۱۸ـ تهیه لیست و دیسکت بیمه ای متناسب با ساختارهای طراحی شده بیمه ها
۲۰ـ امکان استفاده تحت شبکه
۲۱ـ ۶ ماه پشتیبانی رایگان

آیتمهای قابل اضافه شدن به نرم افزار مدیریت کلینیک دیابت دادکین

۱ـ آیتم ثبت POS اتوماتیک (ارسال مبالغ به دستگاه کارتخوان از طریق نرم افزار)
۲ـ آیتم وقت دهی ساده
۳ـ آیتم وقت دهی پیشرفته
۴ـ آیتم محاسبه کارانه پزشکان و کارشناسان
۵ـ پنل ارسال پیامک
۶ـ پنل صدور کارت الکترونیک سلامت برای مراجعین

با ما بهترین باشید.

نرم افزار دادکین

نرم افزار جامع درمانگاه دادکین

نرم افزار درمانگاه دادکین

نرم افزار مدیریت کلینیک دندانپزشکی دادکین

نرم افزار رادیولوژی و سونوگرافی دادکین