نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک تغذیه (رژیم) درمانی

نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک تغذیه (رژیم) درمانی دادکین ویژه مدیریت مراکز تغذیه درمانی یا همان رژیم درمانی طراحی شده است و فارغ از شلوغی های تهیه رژیم صرفا جهت ثبت پرونده های بیماران، پذیرش بیمار و ثبت مشخصات بالینی بیمار در هر جلسه ویزیت طراحی شده است.

در واقع اتخاذ رژیم در این نرم افزار (مطابق قانون) کاملا برعهده کارشناسان مربوطه گذاشته شده است.

در واقع، این نرم افزار مدیریت مرکز شما و ارتباطاتتان با بیماران را برعهده خواهد داشت.

 

نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک تغذیه (رژیم) درمانی دادکین قابلیتهای زیر را داراست: 

۱ـ پرونده سازی برای بیماران

۲ـ پذیرش بیمار و ثبت تراکنشهای مالی مرتبط

۳ـ ثبت مشخصات بالینی بیمار، پیشرفت درمان و … در هر جلسه

۴ـ ارسال اس ام اس برای بیماران در جستجوهای پیشرفته

۵ـ جستجوهای پیشرفته پذیرشها و پرونده ها

۶ـ امکان بدهکار کردن و بستانکار کردن بیمار

و …

فرم پرونده تغذیه بیمار نرم افزار تغذیه درمانی دادکین

امکانات عمومی نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک تغذیه (رژیم) درمانی

۱ـ معرفی شیفتهای کاربری سیستم

۲ـ معرفی پزشکان و کادر درمانی

۳ـ معرفی بخشهای مختلف درمانگاه
۴ـ معرفی عضویت های مختلف
۵ـ معرفی انواع بیمه های طرف قرارداد
۶ـ معرفی انواع بیمه های تکمیلی طرف قرارداد
۷ـ معرفی کاربران و تعیین سطوح دسترسی شامل: (

ـ دسترسی به گزارشات بیمه، صندوق، مدیر
ـ دسترسی به گزارشات سایر کاربران
ـ دسترسی به دکمه های حذف، ویرایش، برگشت قبوض، بدون فرانشیز
ـ دسترسی به تخفیف و بدهی
ـ دسترسی به پذیرش و پرونده پزشکی
ـ و … )

۸ـ معرفی سرویسها و تعیین تعرفه به ازای هر بیمه
۹ـ معرفی مجموعه سرویسها برای سرعت بخشی در گزارشات
۱۰ـ تقویم تعطیلات
۱۱ـ تشکیل پرونده
۱۲ـ جستجوی قوی برای پرونده ها و پذیرشها
۱۳۳ـ پذیرش بیمار (تک خدمتی و خدمات چندگانه)

۱۴ـ امکان ثبت قبوض بدون فرانشیز
۱۵ـ امکان ثبت قبوض برگشتی
۱۶ـ امکان انجام تنظیمات خاص نظیر: (

ـ تنظیم حرکت کرسر روی کنترلهای پذیرش
ـ تنظیم نمایش یا عدم نمایش برخی کنترلها در صفحه پذیرش
ـ تنظیم تعداد قبوض قابل چاپ
ـ تنظیم تعداد قبوض قابل نمایش در صفحه پذیرش
ـ تنظیم پیش فرضها جهت افزایش سرعت پذیرش
ـ تنظیم نوع قبوض چاپی، حاشیه ها و نوع پرینت
ـ … )

۱۷ـ جستجوی پذیرش بیماران
۱۸ـ گزارشات متنوع کاربری
۱۹ـ گزارشات متنوع بیمه ای

۲۰ـ گزارشات متنوع مدیریتی

۲۱ـ امکان ارتباط با دستگاه های بارکدخوان
۲۲ـ پشتیبانی ۶ ماهه رایگان
۲۳ـ خدمات ۱۰۰ ساله

 

آیتمهای قابل اضافه شدن به نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک تغذیه (رژیم) درمانی

۱ـ امکان تعیین کارانه پزشکان یا کارشناسان
۲ـ وقت دهی ( امکان تعیین وقت قبلی برای بیماران)

وقت دهی نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک تغذیه (رژیم) درمانی دادکین
۳ـ ثبت دریافتی های POS بصورت دستی
۴ـ ثبت دریافتی های POS بصورت اتوماتیک
۵ـ امکان ارتباط با نرم افزار حسابداری
۶ـ امکان ارسال SMS
۷ـ امکان صدور کارت شناسایی الکترونیک برای بیماران
۸ـ تبدیل از حالت Single به Network

 

نرم افزار تغذیه درمانی، رژیم درمانی

نرم افزار جامع درمانگاه دادکین