نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک تغذیه (رژیم) درمانی

نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک تغذیه (رژیم) درمانی دادکین ویژه مدیریت مراکز تغذیه درمانی یا همان رژیم درمانی طراحی شده است و فارغ از شلوغی های تهیه رژیم صرفا جهت ثبت پرونده های بیماران، پذیرش بیمار و ثبت مشخصات بالینی بیمار در هر جلسه ویزیت طراحی شده است.

در واقع اتخاذ رژیم در این نرم افزار (مطابق قانون) کاملا برعهده کارشناسان مربوطه گذاشته شده است.

در واقع، این نرم افزار مدیریت مرکز شما و ارتباطاتتان با بیماران را برعهده خواهد داشت. با استفاده از این نرم افزار میتوانید : 

1ـ پرونده سازی برای بیماران

2ـ پذیرش بیمار و ثبت تراکنشهای مالی مرتبط

3ـ ثبت مشخصات بالینی بیمار، پیشرفت درمان و … در هر جلسه

4ـ ارسال اس ام اس برای بیماران در جستجوهای پیشرفته

5ـ جستجوهای پیشرفته پذیرشها و پرونده ها

6ـ امکان بدهکار کردن و بستانکار کردن بیمار

و …

 

امکانات عمومی نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک تغذیه (رژیم) درمانی

1ـ معرفی شیفتهای کاربری سیستم

2ـ معرفی پزشکان و کادر درمانی

3ـ معرفی بخشهای مختلف درمانگاه
4ـ معرفی عضویت های مختلف
5ـ معرفی انواع بیمه های طرف قرارداد
6ـ معرفی انواع بیمه های تکمیلی طرف قرارداد
7ـ معرفی کاربران و تعیین سطوح دسترسی شامل: (

ـ دسترسی به گزارشات بیمه، صندوق، مدیر
ـ دسترسی به گزارشات سایر کاربران
ـ دسترسی به دکمه های حذف، ویرایش، برگشت قبوض، بدون فرانشیز
ـ دسترسی به تخفیف و بدهی
ـ دسترسی به پذیرش و پرونده پزشکی
ـ و … )

8ـ معرفی سرویسها و تعیین تعرفه به ازای هر بیمه
9ـ معرفی مجموعه سرویسها برای سرعت بخشی در گزارشات
10ـ تقویم تعطیلات
11ـ تشکیل پرونده
12ـ جستجوی قوی برای پرونده ها و پذیرشها
133ـ پذیرش بیمار (تک خدمتی و خدمات چندگانه)

14ـ امکان ثبت قبوض بدون فرانشیز
15ـ امکان ثبت قبوض برگشتی
16ـ امکان انجام تنظیمات خاص نظیر: (

ـ تنظیم حرکت کرسر روی کنترلهای پذیرش
ـ تنظیم نمایش یا عدم نمایش برخی کنترلها در صفحه پذیرش
ـ تنظیم تعداد قبوض قابل چاپ
ـ تنظیم تعداد قبوض قابل نمایش در صفحه پذیرش
ـ تنظیم پیش فرضها جهت افزایش سرعت پذیرش
ـ تنظیم نوع قبوض چاپی، حاشیه ها و نوع پرینت
ـ … )

17ـ جستجوی پذیرش بیماران
18ـ گزارشات متنوع کاربری
19ـ گزارشات متنوع بیمه ای

20ـ گزارشات متنوع مدیریتی

21ـ امکان ارتباط با دستگاه های بارکدخوان
22ـ پشتیبانی 6 ماهه رایگان
23ـ خدمات 100 ساله

 

آیتمهای قابل اضافه شدن به نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک تغذیه (رژیم) درمانی

1ـ امکان تعیین کارانه پزشکان یا کارشناسان
2ـ وقت دهی ( امکان تعیین وقت قبلی برای بیماران)

وقت دهی نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک تغذیه (رژیم) درمانی دادکین
3ـ ثبت دریافتی های POS بصورت دستی
4ـ ثبت دریافتی های POS بصورت اتوماتیک
5ـ امکان ارتباط با نرم افزار حسابداری
6ـ امکان ارسال SMS
7ـ امکان صدور کارت شناسایی الکترونیک برای بیماران
8ـ تبدیل از حالت Single به Network

 

نرم افزار تغذیه درمانی، رژیم درمانی

نرم افزار جامع درمانگاه دادکین