نرم افزار سلامتکده طب سنتی

نرم افزار سلامتکده طب سنتی (کلینیک طب سنتی) دادکین اولین نرم افزار ویژه این مراکز در سطح کشور است که با بهره گیری از راهنمایی های برخی از مدیران سلامتکده های طب سنتی فعال در سطح کشور تهیه و عرضه  شده است.

نرم افزار سلامتکده طب سنتی دادکین در یک نگاه اجمالی:

پرونده سازی عمومی مراجعین

پذیرش مراجعین و ارجاع به حکیم و یا پزشک

پرونده جامع طب سنتی شامل: معاینات، تعیین مزاج، تشخیصها مطابق با ICD10، داروهای تجویزی طب نوین و حکیمان، دستورات یداوی طب سنتی (زالو درمانی، فصد، حجامت، بادکش و … ) ، تجویز داروها و سفارشات طب سنتی، امکان ثبت پیگیری ها و فرم رضایتمندی بیماران و …

گزارشات متنوع مالی و آماری

گزارشات متنوع برحسب ICD10

 

 آیتمهای درمانگاهی نرم افزار سلامتکده طب سنتی

1ـ معرفی شیفتهای کاربری سیستم

2ـ معرفی پزشکان و کادر درمانی

3ـ معرفی بخشهای مختلف درمانگاه
4ـ معرفی عضویت های مختلف
5ـ معرفی انواع بیمه های طرف قرارداد
6ـ معرفی انواع بیمه های تکمیلی طرف قرارداد
7ـ معرفی کاربران و تعیین سطوح دسترسی شامل: (

ـ دسترسی به گزارشات بیمه، صندوق، مدیر
ـ دسترسی به گزارشات سایر کاربران
ـ دسترسی به دکمه های حذف، ویرایش، برگشت قبوض، بدون فرانشیز
ـ دسترسی به تخفیف و بدهی
ـ دسترسی به پذیرش و پرونده پزشکی
ـ و … )

8ـ معرفی سرویسها و تعیین تعرفه به ازای هر بیمه
9ـ معرفی مجموعه سرویسها برای سرعت بخشی در گزارشات
10ـ تقویم تعطیلات
11ـ تشکیل پرونده
12ـ جستجوی قوی برای پرونده ها و پذیرشها
13ـ پذیرش بیمار (تک خدمتی و خدمات چندگانه)

14ـ امکان ثبت قبوض بدون فرانشیز
15ـ امکان ثبت قبوض برگشتی
16ـ امکان انجام تنظیمات خاص نظیر: (

ـ تنظیم حرکت کرسر روی کنترلهای پذیرش
ـ تنظیم نمایش یا عدم نمایش برخی کنترلها در صفحه پذیرش
ـ تنظیم تعداد قبوض قابل چاپ
ـ تنظیم تعداد قبوض قابل نمایش در صفحه پذیرش
ـ تنظیم پیش فرضها جهت افزایش سرعت پذیرش
ـ تنظیم نوع قبوض چاپی، حاشیه ها و نوع پرینت
ـ … )

17ـ جستجوی پذیرش بیماران
18ـ گزارشات متنوع کاربری
19ـ گزارشات متنوع بیمه ای
20ـ گزارشات متنوع مدیریتی

21ـ امکان ارتباط با دستگاه های بارکدخوان
22ـ پشتیبانی 6 ماهه رایگان
23ـ خدمات 10 ساله

آیتمهای قابل اضافه شدن به نرم افزار سلامتکده طب سنتی

1ـ امکان تعیین کارانه پزشکان نوین، حکیمان و پرستاران(کارشناسان)
2ـ صندوق مجزا (نرم افزار به دارای صندوق یکپارچه است ولی برای مراکزی که پذیرش و صندوق از هم جدا هستند این امکان را درنظر گرفتیم که بتوانند صندوق مجزا داشته باشند)
3ـ وقت دهی

وقت دهی نرم افزار سلامتکده طب سنتی
4ـ ثبت دریافتی های POS بصورت دستی
5ـ ثبت دریافتی های POS بصورت اتوماتیک
6ـ ثبت ویزیت (شرح حال بیمار، علائم حیاتی، داروهای مصرفی، داروهای تجویزی، جواب ازمایش، نظر نهایی و …)
7ـ امکان ارتباط با نرم افزار حسابداری
8ـ امکان ارتباط با نرم افزار فراخوان
9ـ امکان ارسال SMS
10ـ امکان صدور کارت شناسایی الکترونیک برای بیماران
11ـ تبدیل از حالت Single به Network

روش کار:

ابتدا اطلاعات پایه را معرفی کنید ( بیمه ها، بخشها، سرویسها و تعرفه ها به ازای بیمه های مختلف، پزشکان و پرسنل درمانی، تعیین نوع قبض چاپی، تنظیمات اولیه لازم و …). اقدام به پذیرش بیمار کنید و در نهایت برای تهیه گزارشات به منوی گزارشات رفته و از لیست گزارشات برای تهیه گزارشات استفاده کنید.

به همین سادگی