نرم افزار رادیولوژی دادکین

نرم افزار رادیولوژی دادکین

نرم افزار مدیریت مراکز تصویربرداری دادکین، ویژه کلیه مراکز تصویربرداری اعم از رادیولوژی، سونوگرافی، تراکم استخوان، ماموگرافی، پزشکی هسته ای و … طراحی شده است.

نرم افزار به صورت یکپارچه بوده و آیتمهای مختلف آن قابلیت فعال یا غیر فعال شدن دارند.

 

برای کسب اطلاعات تکمیلی به صفحه نرم افزار رادیولوژی و سونوگرافی دادکین مراجعه کنید.