نرم افزار مدیریت درمانگاه دادکین

نرم افزار مدیریت درمانگاه دادکین

نرم افزاری کوچک شده از نرم افزار جامع درمانگاهی است. در واقع این نرم افزار با عدم فعال شدن آیتمهای غیر ضروری احتمالی در نرم افزار جامع درمانگاهی باعث کاهش هزینه خرید نرم افزار خواهد شد.

 

برای کسب اطلاعات تکمیلی به صفحه نرم افزار درمانگاه دادکین مراجعه کنید